Regulamin sklepu internetowego BELT•MΛN, działający pod adresem www.beltman.pl, prowadzony jest przez firmę BREMI Krzysztof Zagożdżon z siedzibą w Wielogórze k. Radomia.

NIP: 7961081227
Regon145855611

Dane adresowe: 
26-660 Jedlińsk
Wielogóra, ul. Warszawska 62


§ 1. ZASADY ZAKUPU:

Sklep przeznaczony jest dla klientów detalicznych i hurtowych. Warunkiem koniecznym korzystania ze sklepu jest rejestracja użytkownika. Każdy użytkownik przy rejestracji będzie musiał wpisać swój adres e-mail oraz hasło, przy pomocy którego, będzie mógł dokonywać zamówienia. Proces ten można zapoczątkować przy pomocy zakładki „Zarejestruj się”.

Proces realizacji zamówienia przebiega następująco:

1. Należy wybrać odpowiednią kategorię produktów.
2. Następnie konkretny produkt oraz ilość zamawianych produktów. 
    Funkcja „Koszyk” umożliwia skorygowanie swojego zamówienia. Jeśli zamówienie jest już przygotowane, klient powinien kliknąć przycisk “DALEJ”.
3. Należy teraz podać dane dotyczące rodzaju dowodu zakupu (odpowiednio paragon lub faktura VAT) oraz dane do wysyłki towaru.
    Klikamy przycisk “DALEJ”
4. Ostatnim etapem jest podgląd zamówienia. Tutaj klient ma możliwość powrotu i korekty zamówienia, a jeśli wszystko jest podane prawidłowo należy kliknąć przycisk “Złóż zamówienie”. 

Po tej operacji, klient nie może już zmienić danych w zamówieniu.
Lista zakupionych produktów zostanie automatycznie przesłana na adres e-mail klienta i rozpocznie się proces realizacji zamówienia.

Złożenie zamówienia w sklepie www.beltman.pl jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Klikając w znajdujący się w górnej, prawej części strony odnośnik “Twoje zamówienia” jest możliwość podglądu statusu aktualnego zakupu jak i poprzednich zamówień.


§ 2. CZAS I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Zamówienia w sklepie www.beltman.pl realizowane są wyłącznie w dni robocze.
2. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. 
3. Termin otrzymania przesyłki zależny jest od wielkości zamówienia i rodzaju wybranego dostawcy (Poczta Polska, kurier DPD) i może wahać się od 2-7dni roboczych.
4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w sklepie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub poprzez wiadomość SMS, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
5. Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą kredytową są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym www.beltman.pl.
6. W przypadku wysyłki zamówień poza terytorium Polski, realizacja zamówienia następuje dopiero po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. 


§ 3. WYMIANA ZAKUPIONEGO TOWARU:

1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Jeżeli nie ma możliwości wymiany produktu, klient może żądać zwrotu całości kwoty.
2. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.


§ 4. REKLAMACJE I ZWROTY:


Reklamacja:
Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia, powinien niezwłocznie odesłać go na adres podany w serwisie internetowym www.beltman.pl ze wskazaniem wad lub uszkodzeń.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni roboczych od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.


Zwrot:
Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, m.in. na podstawie gotowego do wykorzystania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Napisz do nas w celu otrzymania formularza reklamacyjnego.

Gwarantujemy zwrot wartości produktu przelewem na konto wraz z wszelkimi płatnościami, w tym kosztami dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, to kupującemu zostaną zwrócone jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia. Jednocześnie sklep informuje na podstawie art. 23 ustawy o prawach konsumenta, że kupujący zobowiązany jest w takim przypadku ponieść koszty odesłania towaru do sklepu. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność  gospodarczą, który nie korzysta ze sklepu w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego produktu wynika, że nie posiada on dla
niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca uprzywilejowany przy wypełnianiu formularza zamówienia oświadcza, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową – będzie to równoważne z odznaczeniem checkboxa, znajdującego się pod formularzem
zamówienia. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.


§ 5. WYSYŁKA ZA GRANICĘ:

Istnieje możliwość wysłania zakupów za granicę naszego kraju, po przedpłacie kwoty zamówienia na nasze konto bankowe. Koszt takiej wysyłki jest ustalany indywidualnie po zamówieniu i przesyłany droga e-mailową lub telefoniczną. 

 

§6. PRZECHOWYWANIE DANYCH KLIENTÓW I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych Klientów jest BREMI Krzysztof Zagożdżon, Wielogóra, ul. Warszawska 62, 26-660 Jedlińsk

 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@beltman.pl.

2) Dane osobowe Klientów przetwarzane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak również w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta jeśli zapisał się np. na newsletter.

3) Odbiorcami danych osobowych Klienta będą kurierzy dostarczający przesyłki.

4) Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej wykonaniu, lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7) Klient ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

8) podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

9) Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. 

10) Administrator wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi administrator ściśle współpracuje.

11) Firma BREMI Krzysztof Zagożdżon posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o jego aktywności, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.  Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl


§ 7. INFORMACJA:

Pomimo ogromnych starań z naszej strony kolor produktu oraz kształt może różnić się nieznacznie od rzeczywistych, jest to spowodowane różną kalibracją kolorów i rozdzielczości monitora oraz oświetleniem studyjnym. W przypadku zwrotu produktu na podstawie powyższego, klient otrzyma zwrot całości kwoty zakupu.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Promocji i rabatów na www.beltman.pl nie można łączyć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności  kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest  właściwy  sąd powszechny.
4. Konsumenci mają również możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zawartość witryn internetowych firmy Bremi nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych (pełni jedynie rolę informacji o zakresie działalności i możliwościach produkcyjnych), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zawartość nie przedstawia też stanu magazynowego firmy. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia w witrynie. Umowa zostaje zawarta dopiero po potwierdzeniu dostępności danego asortymentu, koloru oraz zamawianych ilości.